Полная версия

Главная arrow Экономика arrow Закономірності розвитку соціально-економіко-екологічної системи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Аналіз показників економічного стану Волочиського району

Під поняттям „сталий розвиток" розуміють збалансований розвиток трьох взаємозалежних та взаємодоповнюючих складових: екологічної, економічної та соціальної сфери.

Наявність тих чи інших природних ресурсів зумовлює виробничо-господарський потенціал регіону, який формує його економічний стан. Екологія та економіка все більше переплітаються між собою на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях, формуючи складний комплекс причин та наслідків. Такі причинно-наслідкові взаємозв'язки між рівнем інтенсивності використання природних ресурсів та рівнем деградації природного довкілля, з одного боку, а також рівнем економічного розвитку та якості життя, з другого боку, стають усе більш помітними й очевидними. Таким чином, запровадження принципів стійкого розвитку вимагає нових орієнтирів як в межах країни, так і на міжнародному рівні.

Розробка стратегії сталого розвитку повинна базуватись на оцінці економічного, екологічного та соціального стану міста, області чи країни. Таку оцінку можна отримати на основі дослідження динаміки змін в системі показників, які характеризують ту чи іншу сферу, а також встановлення основних закономірностей їх розвитку.

Серед великої кількості таких показників необхідно вибрати ті, котрі будуть індикаторами сталого розвитку і найбільш точно зможуть кількісно або якісно оцінити стан регіону, не потребуючи при цьому великого обсягу додаткової інформації.

Набір індикаторів може змінюватись і розширюватись залежно від особливостей регіону.

Розробка стратегії сталого розвитку базується на оцінці економічного стану Волочиського району. Встановлення його тенденцій здійснюється на основі дослідження основних економічних показників та їх змін у перерізі років. Тому узагальненими економічними індикаторами стійкого розвитку є такі показники:

виробничо-економічного розвитку (індекс зростання обсягу продукції промисловості, %; частка продукції малих промислових підприємств, у загальних обсягах реалізації продукції, %; роздрібний товарооборот підприємств на душу населення, грн.);

Інтегров...

Розрахунки проводимо за такими формулами, як для економічних. До позитивних індикаторів ми відносимо: народжуваність, на 1000 осіб; природний приріст, на 1000 осіб; частина працюючого населення, % від населення; чисельність учнів, % від населення; забезпеченість житлом, м2 на 1 особу. географічний ґрунтовий антропогенний ресурсний

До негативних індикаторів належать: кількість інвалідів, на 10 тис. населення; коефіцієнт злочинності на 100 тис. населення; смертність, на 1000 осіб; рівень захворювання на туберкульоз на 100 тис. населення.

Результати розрахунку представляємо у табл. 4.2.

Таблиця 4.2.

Розрахунок агрегованих показників соціального розвитку Волочиського району

Агрегований показник

Базові показники

Значення БП

Хі

Розраховане значення АП

Nі (факт)

Хі (max)

Хі (min)

2005

1.

Захищеності життєвого рівня

Кількість інвалідів на 10 тис. населення

6,3

90

6,1

0,99

0,81

2.

Всього зареєстровано злочинів

335

800

119

0,68

3.

Демографічні

Кількість населення, тис

51,5

41235

27,4

0,001

0,08

4.

Народжуваність, на 1000 осіб

9,1

25,33

8,5

0,03

5.

Смертність, на 1000 осіб

16,6

23,8

13,1

0,67

6.

Дитяча смертність (до 1 року) на 1000 народжених живими

8,2

18,9

1,5

0,61

7.

Природний приріст, на 1000 осіб

-8,1

2,8

-13,4

0,32

8.

Забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами

Частина працюючого населення, % від населення

47,9

60,5

40,1

0,38

0,64

9.

Рівень захворювання на туберкульоз на 100 тис. населення

29

97,1

0,28

0,7

10.

Чисельність учнів всього, тис. осіб

6,9

7

2,25

0,97

11.

Житлове забезпечення

Забезпеченість житлом, м2 на 1 особу

25,7

34,5

2,1

0,72

0,84

2009

1.

Захищеності життєвого рівня

Кількість інвалідів на 10 тис. населення

7,8

90

6,1

0,97

0,84

2.

Всього зареєстровано злочинів

292

800

119

0,74

3.

Демографічні

Кількість населення, тис

52,1

41235

27,4

0,001

0,08

4.

Народжуваність, на 1000 осіб

9,4

23,2

8,5

0,06

5.

Смертність, на 1000

17,6

23,8

13,1

0,57

6.

Дитяча смертність (до 1 року) на 1000 народжених живими

10,3

18,9

1,5

0,49

7.

Природний приріст, на 1000 осіб

-8,2

2,8

-13,4

0,32

8.

Забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами

Частина працюючого населення, % від населення

50,2

60,5

40,1

0,49

0,6

9.

Рівень захворювання на туберкульоз на 100 тис. населення

32

97,1

0,28

0,67

10.

Чисельність учнів всього, тис. осіб

5,6

7

2,5

0,68

11.

Житлове забезпечення

Забезпеченість житлом, м2 на 1 особу

27,4

34,5

2,1

0,78

0,88

2014

1.

Захищеності життєвого рівня

Кількість інвалідів на 10 тис. населення

9,1

90

6,1

0,96

0,91

2.

Всього зареєстровано злочинів

203

800

119

0,87

3.

Демографічні

Кількість населення, тис

52,3

41235

27,4

0,001

0,12

4.

Народжуваність, на 1000 осіб

10,8

23,2

8,5

0,15

5.

Смертність, на 1000 осіб

18,0

23,8

13,1

0,54

6.

Дитяча смертність (до 1 року) на 1000 народжених живими

6,7

18,9

1,5

0,7

7.

Природний приріст, на 1000 осіб

-7,2

2,8

-13,4

0,38

8.

Забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами

Частина працюючого населення, % від населення

50,7

60,5

40,1

0,52

0,49

9.

Рівень захворювання на туберкульоз на 100 тис. населення

38

97,1

0,28

0,61

10.

Чисельність учнів всього, тис. осіб

4,6

7

2,5

0,43

11.

Житлове забезпечення

Забезпеченість житлом, м2 на 1 особу

28,1

34,5

2,1

0,8

0,89

На основі встановлених соціальних агрегованих показників, розраховуємо інтегрований показник соціального розвитку території (І1) як середнє геометричне значення сукупності агрегованих показників.

Де: АПn - розраховані агреговані показники (від 1 до 0).

Для оцінки стану соціальної підсистеми використовуємо уніфіковану шкалу оцінювання: 1,0 - 0,8 - еталонний стан; 0,8 - 0,6 - сприятливий; 0,6 - 0,4 - задовільний; 0,4 - 0,2 - загрозливий; 0,2 - 0 - критичний.

In=іv0,81*0,08*0,64*0,84=0,42

Аналогічно розраховуємо інтегрований показник соціального розвитку території Волочиського району на 2009р. і 2014р.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 4.3

Таблиця 4.3

Розрахунок інтегрованого показника соціального розвитку регіону

Для порівняння зміни інтегрованого соціального показника

Рік

Агрегований показник

Інтегрований показник

Показник

Значення

2005

Захищеності життєвого рівня

0,81

0,42

Демографічні

0,08

Забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами

0,64

Житлове забезпечення

0,84

2009

Захищеності життєвого рівня

0,84

0,44

Демографічні

0,08

Забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами

0,6

Житлове забезпечення

0,88

2014

Захищеності життєвого рівня

0,91

0,47

Демографічні

0,12

Забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами

0,49

Житлове забезпечення

0,89

Для порівняння зміни інтегрованого соціального показника побудуємо графік.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>