Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Історія релігій в Україні. Конституційно-правові акти про свободу совісті та релігійні організації в Україні»

Форма заняття: семінарське

Мета заняття: довести поліфонічність релігійної палітри України, засвоїти основні особливості хрещення України та розвитку християнство на українських землях, показати багатолітню історію Української православної церкви, дати аналіз унії української церкви з західною (католицькою), визначити роль греко-католицького духовенства у національному відродженні України.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Дохристиянські вірування українського народу:
  • - типи уявлень про надприродне і їх характеристика;
  • - теїстичний тип вірування на слов'янському ґрунті;
  • - пантеон слов'янських богів.
 • 2. Прийняття християнства Україною. Причини хрещення.
 • - соціально-політичне становище Київської Русі напередодні прийняття християнства;
 • - християнська спадщина князів до Володимира Великого;
 • - версії хрещення Володимира;
 • - місця і обставини часу хрещення Володимиром Київської Русі.
 • 3. Київське християнство, його специфіка, писемні джерела:
  • - теоретики Київського християнства і їх твори;
  • - особливі риси Київського християнства: універсалізм, паулінізм, євангельсько-патріотична концепція, християнсько-язичницький синкретизм, софійний характер.
 • 4. Рух за незалежну Українську православну церкву:

особливості Київський собор 1147р. і українська церква;

стан Київської митрополії після падіння київської держави;

політичний і церковний поділ Київської митрополії у 1458р. Позитивні і негативні наслідки розколу;

наслідки Люблінської унії для української церкви;

роль церковних братств і українського козацтва ХV-ХVІ ст. у відродженні української церкви.

5. Українська автокефальна православна церква:

стан Української православної церкви в XVII-XVIII ст.;

поновлення руху за автокефалію української церкви у ХІХ ст.;

значення утворення Всеукраїнської православної ради (1917р.) і спроби встановлення автокефалії української церкви впродовж 1917-1921рр.;

термін «автокефалія» та його особливості, стан Української автокефальної церкви в 20-30-х роках (в роки більшовицько-сталінського політичного геноциду);

відновлення руху за автокефальну церкву наприкінці 80-х років;

особливість віровчення і обрядовість УАПЦ.

 • 6. Соціально-політичні та історичні причини виникнення уніатства в Україні:
  • - поняття «унія» і спроби союзу православної церкви з католицькою;
  • - стан Київської метрополії після татаро-монгольської навали і причини створення Галицької митрополії;
  • - становище української церкви під владою Литовського князівства та Речі Посполитої;
  • - причини, проблематика та здобутки собору в Бересті 1596 р.;
  • - стан УГКЦ в 1 пол. ХХ ст..;
  • - Львівський собор 1946 р., його значення;
  • - рух за відновлення діяльності уніатської церкви;
  • - сучасний стан УГКЦ і її роль у національному відродженні України;
  • - статистичні відомості щодо греко-католицьких громад.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>