Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Основний зміст християнського віровчення та культу. Католицизм, православ'я, протестантизм»

Форма заняття: самостійне вивчення.

Мета заняття: обґрунтувати положення про те, що християнська церква за своєю суттю є єдина. Але вплив зовнішніх факторів, а саме, політичних та економічних, порушують цю єдність і створюють умови до розколу єдиної християнської церкви. На основі порівняльного аналізу виявити відмінності у віровченні та обрядовості, простежити особливість формування кожної течії християнства.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Розкол єдиної християнської церкви:

соціальні, економічні передумови, що сприяли розколу;

формування різних типів взаємовідносин між церквою і державою на Сході і Заході Римської імперії; особливості соціально-економічного і політичного становища церкви на заході і сході Римської імперії;

розкол єдиної християнської церкви; наслідки розколу для церкви.

2. Вселенське православ'я. Віровчення, культ, обряди:

термін «православ'я»;

догматика православної церкви;

обов'язки християнина, основні християнські таїнства, плоди Духа Святого, християнські чесноти, смертні гріхи, православні пости і свята;

побудова православного храму;

структура релігійних організацій у православ'ї.

3. Католицизм:

термін «католікос»;

особливості католицизму у догматиці; відмінність від православного;

відмінності католицького культу від православного;

основні католицькі свята;

сучасний католицизм, соціальна доктрина католицької церкви.

4. Протестантизм:

причини виникнення протестантизму;

основні вимоги протестантизму;

відмінності протестантизму від православ'я і католицизму;

течії протестантизму і їх особливості: лютеранство, кальвінізм, баптизм; п'ятидесятники; Свідки Єгови.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. З допомогою словника дайте визначення поняттям: схизма, анафема, цезарепапізм, єресь, православ'я, католицизм, символ віри.

Завдання 2. Дайте детальний опис 12-ти християнським святам.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Аляєв Г.Є. Лекції з релігієзнавства. Навчальний посібник. - К., 1996. - С.83-106.

Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. Навч. посібник. - К., 1999.

Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 1995.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. - К., 2000. - С.238-254, 298-300, 301-307.

Павлов С. В., Мезенцев К.В. Географія релігій. - К., 1989. - С. 90-136.

Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. д-ра філос. наук, проф. М.Ф.Рибачука. - К., 1997. - С.61-64.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П.Сидоренка. - К., 2007. - С.178-211.

Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. - Ів.-Фр., 2010. - C. 56-72.

Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. - К., 1997. - С. 30-34; 44-48; 55-82.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>