Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 • 1. Проблема буття. Форми та види буття.
 • 2. Вчення про матерію. Види, форми, спосіб існування матерії.
 • 3. Буття людини і власне людське буття.
 • 4. Рівні та форми виявлення буття.
 • 5. Свідомість як форма духовного буття.
 • 6. Сутність діалектики і її принципи.
 • 7. Альтернативність діалектики
 • 8. Поняття «закону». Класифікація законів.
 • 9. Закони діалектики. Їх методологічне значення.
 • 10. Закон єдності і боротьби протилежностей в їх примиренні. Його методологічне значення.
 • 11. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні. Його методологічне значення.
 • 12. Закон заперечення заперечення. Його методологічне значення.
 • 13. Поняття «категорія». Співвідношення категорій «одиничне», «особливе». «загальне». Відображення ними медичної практики.
 • 14. Категорії «кількість і якість» як характеристики життя людини.
 • 15. Необхідність і випадковість, можливість і дійсність у медицині.
 • 16. Причина і наслідок у медицині.
 • 17. Форма і зміст у медицині.
 • 18. Сутність і явище у визначенні захворювання.
 • 19. Теорія пізнання. Принцип пізнання.
 • 20. Форми пізнання. Сенсуалізм, скептицизм, раціоналізм.
 • 21. Практика як специфічно людський засіб ставлення до світу.
 • 22. Наука та її роль у суспільстві.
 • 23. Форми наукового пізнання.
 • 24. Поняття істини, її абсолютність, об'єктивність і відносність.
 • 25. Проблема істини в пізнанні. Істина і правда.
 • 26. Емпіричний рівень наукового пізнання та його методи.
 • 27. Теоретичний рівень наукового пізнання та його методи.
 • 28. Природа і людина. Природа людини і суспільства.
 • 29. Біологічне і соціальне в людині.
 • 30. Поняття особи та особистості. Роль особи в історії
 • 31. Специфіка духовного буття людини. Сутнісні ознаки людини.
 • 32. Філософські проблеми антропогенезу.
 • 33. Проблема людського безсмертя: різні виявлення та аспекти.
 • 34. Проблема евтаназії в медико-філософському аспекті.
 • 35. Біоетика та філософія.
 • 36. Суспільство як соціальна система.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>