Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Людина, природа і суспільство в філософії»

Форма заняття: семінарське.

Мета заняття: означити сутність філософської проблеми людини і суспільства, інтегрувати крізь призму філософської інтерпретації спеціальні та галузеві філософські теорії, показати проблематичність людського буття в суспільному та водночас його складність, багатовимірність, невичерпність, окреслити найперші визначення людини та прояви її буття, продемонструвати їх суперечливість та відкритість історичній перспективі; осмислення суспільства, як якісно особливого прояву реальності, виявлення сутності соціальності, ключових функцій суспільного життя.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Людина і суспільство як предмет філософського осмислення:

філософська антропологія і соціальна філософія як наука;

проблема людини і суспільства в історії філософії;

проблема людського начала, гіпотези походження людини (міфологічно-релігійна модель появи людини, наукові гіпотези походження людини).

соціогенез, структура і сфери суспільства та соціальних зв'язків.

 • 2. Структура людської діяльності та сутнісні сили людини:
  • - сутнісні ознаки людини;
  • - співвідношення і характеристика біологічного, соціального й духовного в людині;
  • - основні види людської діяльності;
 • 3. Взаємовідношення культури і цивілізації
 • - поняття, структура та функції культури;
 • - поняття цивілізації, цивілізація і культура; формаційний і цивілізаційний підходи у визначенні суспільства;
 • - філософське осмислення історії. Історіософія:
  • 4. Природа, як предмет філософського осмислення
 • - світ як єдність природної і соціальної реальностей; природа, як біо- і ноосфера;
 • - історичні форми єдності суспільства і природи;
 • - новий діалог людини з природою - синергетика.
 • 5. Процес глобалізації та доля людини. Сучасні глобальні проблеми:
  • - глобалізація світу та ідеологія глобалізму;
  • - класифікація та вплив глобальних проблем (екологічні, соціально-економічні, політичні, духовно-релігійні) на розвиток суспільства;
  • - соціальне прогнозування та передбачення майбутнього.
 • 6. Біоетика як філософія майбутнього і сенс життя людини
 • - етика життя чи біоетика: аксіологічні альтернативи;
 • - ґенеза біоетичних вчень;

етичні вимоги щодо проведення клінічних досліджень і медико-біологічних експериментів на людині;

позиції щодо визначення сенсу людського життя;

визначення і співвідношення понять «людина-індивід-особа-особистість-індивідуальність»;

вихідні цінності людського буття;

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>