Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Основні філософські проблеми

Онтологія - проблема буття»

Форма заняття: семінарське.

Мета заняття: дати філософське осмислення світу буття та його форм.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Онтологія як філософська дисципліна, її проблемне поле. Особливості буття в східній та західній філософській традиції:
  • - онтологія як філософська дисципліна, її проблемне поле;
  • - основні питання онтології; поняття буття у буденній свідомості;
  • - проблема буття в історико-філософському окресленні;
  • - основні форми буття і їх категоріальне визначення.
 • 2. Проблема субстанції та основні підходи до її вирішення. Субстанційний монізм, дуалізм, плюралізм:
  • - поняття субстанції в філософії;
  • - матеріальна та духовна субстанції;
  • - субстанційний монізм, дуалізм, плюралізм.
 • 3. Поняття матерії. Основні форми існування матерії:
  • - буття матеріального; поняття і сутність матерії;
  • - основні види і форми існування матерії;
  • - поняття руху, часу і простору в філософії;
  • - значення загальної теорії відносності А.Енштейна.
 • 4. Буття духовного:
  • - поняття духу та душі; сучасні підходи до їх визначення;
  • - свідомість як ідеальне відображення буття; структура свідомості;
  • - індивідуальна і суспільна свідомість;
  • - структура та форми суспільної свідомості:
  • - самосвідомість.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>