Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Філософська думка в Україні»

Форма заняття: семінарське.

Мета заняття: виробити цілісне уявлення про розвиток філософської думки України, зрозуміти особливості становлення української філософії, засвоїти зміст основних філософських праць українських мислителів з давніх часів до наших днів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Українська філософія - органічна складова української духовної культури:
  • - феномен філософської думки в Україні і явище українська філософія;
  • - філософська думка і національний характер українського народу;
  • - риси національного характеру і основні риси української філософії;
  • - основні етапи періодизації української філософії і їх проблематика.
 • 2. Філософські ідеї в культурі Київської Русі XI-XIII століть:
  • - проблематика і спрямованість філософської думки «Княжої доби»;
  • - філософські ідеї в перших пам'ятках давньоруської культури («Повість давніх літ», «Слово про закон і благодать» та ін.).
 • 3. Філософія періоду Відродження в Україні:
  • - духовні, культурні зв'язки доби Відродження. Гуманістичні ідеї на українському ґрунті;
  • - український гуманіст Юрій Дрогобич, його погляди на світ, людину, природу;
  • - творчість С.Оріховського-Роксолана;
  • - Острозька академія - український навчальний заклад, зорієнтований на європейську систему навчання
  • - полеміст І.Вишенський і його внесок у розвиток української культури і філософії; проблема «Бог-людина»; погляд І.Вишенського на людину.
 • 4. Києво-Могилянська академія, її просвітницький характер:
  • - розуміння філософії (в порівнянні з усталеною філософською традицією Київської Русі);
  • - характер філософських ідей викладачів Києво-Могилянської академії: натурфілософські концепції, І.Гізель - позиція деїзму; Ф.Прокопович - переосмислення розуміння Бога, вчення про матерію;
  • - уявлення про людину та її моральний світ; суспільно-політичні погляди;
 • 5. Філософія Г.Сковороди:
  • - як розуміє Г.Сковорода філософію;
  • - філософська система Г.Сковороди; вчення про три світи і дві натури;
  • - кордоцентризм; суть духовного самопізнання за Г.Сковородою.
  • - етико-гуманістична проблематика Г.Сковороди; принцип “спорідненої” (сродної) праці, що визначає сенс людського буття , “нерівна рівності”;
 • 6. Романтизм як філософська концепція світобачення та його особливості в Україні.
 • - особливість і проблематика українського романтизму;
 • - ідея України у філософському світогляді П.Куліша; «україноцентризм» філософського мислення П.Куліша.
 • 7. Професійно-академічна філософія в Україне XIX-XXст.:
  • - раціоналістична філософія П.Лодія;
  • - призначення філософії за Лодієм;
  • - філософські ідеї П.Юркевича, його «філософія серця».
 • 8. Суспільно-політичні та філософськи погляди І.Франка, В.Липинського, Д.Донцова.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>