Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Сучасна світова філософія»

Форма заняття: семінарське.

Мета заняття: осмислити своєрідність розвитку західної філософії; ознайомитись із змістом філософських вчень, що започаткували нові напрями і течії у світовій філософії.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Особливості філософського мислення у ХІХ - на поч. ХХ ст.:
  • - некласична філософія і передумови її виникнення;
  • - відмінності класичної і некласичної філософії;
  • - основні причини становлення сучасної філософії;
  • - напрями західної філософії (ірраціоналістичний і раціоналістичний);
  • - особливості, завдання і проблематика ірраціоналізму.
 • 2. «Філософія життя»:
  • - поняття життя в некласичній філософії;
  • - прояви та напрями «філософії життя»
  • - Ф.Ніцше і його біологічно-натуралістичне трактування «філософія життя»;
  • - поняття «воля до влади» і позиція до релігії та культури.
 • 3. Фрейдизм:
  • - людська особистість та її структура;
  • - структура людської психіки за З.Фрейдом;
  • - роль несвідомого у проявленні неврозів;
  • - теорія сновидінь та психоаналізу.
 • 4. Позитивізм і його напрями:
  • - проблематика та періодизація позитивізму;
  • - раціоналізм позитивізму О.Конта;
  • - заслуги неопозитивізму.
 • 5. Екзистенціоналізм як філософія буття та існування людини:
  • - проблематика та структура екзистенціоналізму;
  • - абсурд людського життя в екзистенціоналізмі;
  • - проблема свободи людини та її переживань у творчості екзистенціоналістів (М.Хайдегер, А.Камю, Ж.-П.Сартр, Н.Бердяєв та інших).
 • 6. Філософська антропологія:
  • - причини виникнення філософської антропології;
  • - антропологічний переворот в філософії;
  • - біологічний і функціональний напрям.
 • 7. Релігійна філософія:
  • - персоналізм;
  • - релігійна філософія протестантизму;
  • - неотомізм: погляд на людину, історичний процес;
  • - тейярдизм.
 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>