Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. Складіть словник понять: механіцизм, субстанція, сенсуалізм, індукція, дедукція, емпіризм, раціоналізм, деїзм, сенсуалізм, об'єктивний ідеалізм, суб'єктивний ідеалізм, трансцендентальний, апостеріорі і апріорі, антиномії, абсолютна ідея, абсолютний дух, , антропологічний матеріалізм.

Завдання 2. Порівняйте думки Ф.Бекона та Р.Декарта та обґрунтуйте їх з позицій гносеології:

«Індукцію ми вважаємо тою формою доведення, яка зважає на дані чуттів, схоплює природу та мчить до практики, майже зливаючись із нею». (Ф.Бекон)

«…Досвідні дані про речі часто бувають помилковими, дедукція ж, або чисте виведення одного із іншого, хоча і може бути залишена поза увагою, якщо вона не очевидна, ніколи не може бути неправильно здійснена розумом, навіть вкрай нерозсудливим…». (Р.Декарт)

Завдання 3. Як розуміти декартівську аксіому: «У всьому належить сумніватися» і висновок: «Я мислю, отже, існую» («Cogito ergo sum»)?

Завдання 4. І.Кант писав: «Дій так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого лишень як до мети, і ніколи б не ставився до нього як до засобу». Як Ви вважаєте, в чому полягає гуманістичний зміст даного висловлювання Канта?

Завдання 5. До якого філософського вчення можуть належати подібні судження? Що вони (кожне зокрема) абсолютизують і що недооцінюють?

  • а) лише чуттєвий досвід, експерименти можуть бути джерелом достовірного знання;
  • б) джерелом істинного знання може бути тільки людський розум, інтелект.

Завдання 6. За таблицею дайте характеристику філософам.

п/п

Ім'я філософа

Період до якого належить

Напрям, течія до якого належить

Проблема, яка була у центрі уваги філософа

Назвіть філософські поняття, введені філософом

Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дідро, Ж.Ламетрі, Ш.Монтеск'є, П.Гольбах.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>