Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Філософія Нового часу. Німецька класична філософія»

Форма заняття: семінарське .

Мета заняття: довести, що філософія Нового Часу являє собою принципово новий рівень у розвитку європейської філософії: вона розвивається в діалозі з експериментальною наукою досягає нового рівня деталізації власної проблематики, а німецька класична філософія постала як вищий етап у розвитку європейської філософії, з'ясувати чим збагатила німецька класична філософія європейську культуру, без яких неможливо уявити собі сучасну інтелектуальну ситуацію в суспільстві.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Філософії Нового Часу і її особливість:
  • - зовнішньо-соціальні умови змін у світогляді та визначальні риси філософії Нового Часу;
  • - відмінність розуміння цінності знання в епоху Античності, Середньовіччя, Відродження і Нового Часу.
 • 2. Проблема методу пізнання в філософії Ф.Бекона та Р.Декарта:
  • - емпіризм і шляхи пізнання за Ф.Беконом;
  • - метод індукції Ф.Бекона;
  • - процес пізнання та раціональна дедукція за Р.Декартом;
  • - сутність теорії «вроджених ідей»;
  • - відмінності в підходах до процесу пізнання між Ф.Беконом і Р.Декартом;
 • 3. Вчення про субстанцію. Сенсуалізм:
  • - розуміння субстанції Р.Декартом;
  • - поняття субстанції в філософії Б. Спінози;
  • - «монадологія» Г. Лейбніца;
  • - сенсуалізм як напрям у пізнанні;
  • - Дж.Локк і його погляди на пізнання;
  • - Дж.Берклі і його позиція радикального сенсуалізму;
  • - основне кредо емпіризму Д.Юма та його об'єктивно-ідеалістична концепція сенсуалізму.
 • 4. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії:

ідейні джерела німецької філософії;

особливості німецької класичної філософії.

5. Філософське вчення І. Канта:

«доктричний» період і теорія «Канта-Лапласа» у філософії І. Канта;

«коперниканський переворот» І. Канта;

процес пізнання і значення відчуття, розсудку і розуму у формуванні довершеного знання;

«апріорі» та «апостеріорі» і їх роль у процесі пізнання;

кантівський «категоріальний імператив».

6. Ідеалістичні системи Й.Фіхте (суб'єктивна) та Ф.Шеллінга (трансцендентальна):

суб'єктивний ідеалізм Фіхте, поняття «Я» та його прояви;

натурфілософія Шеллінга, мистецтво і філософія.

7. Філософська система і метод Гегеля:

об'єктивний ідеалізм Гегеля;

основні стадії саморозвитку Абсолютної ідеї за Гегелем;

діалектика гегелівської системи;

основні закони діалектичного розвитку Гегеля.

8. Антропологічний матеріалізм філософії Л.Фейєрбаха:

антропологічний матеріалізм Фейєрбаха;

відношення Фейєрбаха до релігії;

окресліть основні ідеї німецької класичної філософії, в чому їх прогресивність.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>