Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Філософія Середніх віків та Відродження»

Форма заняття: семінарське.

Мета заняття: довести, що філософія Середньовіччя та Відродження привносять нове бачення в європейський світогляд, в якому відбуваються досить радикальні зміни.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Зміни у світогляді, причини переходу від античності до Середньовіччя:

соціально-політичні та економічні передумови змін у світогляді середньовічної філософії;

відмінності між античним світоглядом і середньовічним;

особливості християнського світогляду;

основні етапи розвитку та проблематика середньовічної філософії.

2. Вчення апологетів та патристів:

апологетика і співвідношення віри і розуму (Тертуліан);

головні проблеми і принципи патристики;

вчення Августина Аврелія про Бога, добро і зло, час, людину і душу.

3. Схоластика та основні проблеми віри і розуму:

основні періоди та проблематика схоластики;

вчення Томи Аквінського про раціональне обґрунтування буття Бога;

теорія «подвійної істини», співвідношення віри і розуму, науки і релігійного вчення;

полеміка реалізму і номіналізму;

4. Ідейний зміст світогляду Ренесансу і характерні риси духовного життя цієї доби:

основні етапи епохи Відродження і їх особливість;

основні світоглядні проблеми та риси ренесансної філософії;

гуманізм раннього італійського Відродження (Данте Аліг'єрі, Франческо Петрарка; Піко делла Мірандола, Марсіліо Фічіно, Лоренцо Валла).

5. Філософські ідеї натурфілософії та природознавство Відродження:

пантеїстична спрямованість натурфілософії Відродження;

пантеїзм онтологічної проблематики і теорія пізнання М.Кузанського;

геліоцентрична система М.Коперника;

пантеїзм і гілозоїзм, матерія і форма Дж. Бруно;

механістичний матеріалізм Г. Галілея і його розуміння ідеї «подвійної істини».

6. Реформаційні та соціально-політичні ідеї Відродження:

реформаційний рух і провідні ідеї У.Цвінглі, М.Лютера, Ж.Кальвіна, Т.Мюнцера;

політичні погляди Н. Макіавеллі;

соціально-утопічні вчення Т.Мора і Т.Кампанели.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>