Полная версия

Главная arrow Философия arrow Основи філософії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

ІV. Форми контролю

Оцінювання дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі семінарські заняття і успішно зданий поточний модульний контроль з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як сума балів за поточну успішність плюс сума балів за індивідуальну роботу та результати підсумкового модульного контролю.

Заохочувальні бали за публікації наукових робіт, отримання призових місць на олімпіадах за профілем дисципліни додаються до кінцевого результату лише за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Кількість балів за підсумковий модульний контроль - 80.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів.

Підсумковий модульний контроль включає три рівні:

  • - тестовий (запитання з варіантами правильних, наближених до правильних і не правильних відповідей) - оцінюється в 40 балів;
  • - теоретичний (письмові питання з пройденого матеріалу на семінарських заняттях) - оцінюється в 20 балів;
  • - словниковий (терміни, поняття, категорії філософії, яким потрібно дати визначення) - оцінюється в 20 балів.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Підсумковий модульний контроль (ПМК) предмету здійснюється на останньому аудиторному занятті.

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена в програмі контролюється і оцінюється як під час поточної навчальної діяльності, так і при підсумковому модульному контролі.

Конвертаційна шкала оцінки поточної успішності

Оцінювання дисципліни.

Модуль 1.

Максимальний бал за семінарське заняття у модулі - 22 (вираховується шляхом поділу 120 балів на 5 семінарських занять у даному модулі без врахування індивідуальної роботи: (120-10):5=22)

Мінімальний позитивний бал за семінарське заняття - 11 (вираховується з розрахунку не менше 50% від максимального балу за семінарське заняття у модулі і в залежності від того, як це визначеною типовою навчальною програмою дисципліни).

Студент на семінарському занятті може бути оцінений в залежності від рівня показаних ним знань від 0 до 22 балів за дане заняття.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля - 120 (вираховується шляхом множення максимального балу за семінарське заняття, на кількість тем семінарських занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу студента: 22х5+10=120).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для допуску до підсумкового модульного контролю - 55 (вираховується шляхом множення мінімального позитивного балу за семінарське заняття на кількість тем семінарських занять у модулі: 11х5=55).

Оцінювання індивідуальної роботи студентів. Бали за індивідуальну роботу студентові нараховуються лише за успішне її виконання і захист. Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу становить 10, мінімальна - 0. Ця оцінка додається до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність і не входить до мінімуму, необхідного для допуску до підсумкового модульного контролю.

Модуль 2.

Максимальний бал за семінарське заняття у модулі - 28 (вираховується шляхом поділу 120 балів на 4 семінарських занять у даному модулі без врахування індивідуальної роботи: (120-8):4=28)

Мінімальний позитивний бал за семінарське заняття - 14 (вираховується з розрахунку не менше 50% від максимального балу за семінарське заняття у модулі і в залежності від того, як це визначеною типовою навчальною програмою дисципліни).

Студент на семінарському занятті може бути оцінений в залежності від рівня показаних ним знань від 0 до 28 балів за дане заняття.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля - 120 (вираховується шляхом множення максимального балу за семінарське заняття, на кількість тем семінарських занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу студента: 28х4+8=120).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для допуску до підсумкового модульного контролю - 56 (вираховується шляхом множення мінімального позитивного балу за семінарське заняття на кількість тем семінарських занять у модулі: 14х4=56).

Оцінювання індивідуальної роботи студентів. Бали за індивідуальну роботу студентові нараховуються лише за успішне її виконання і захист. Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу становить 8, мінімальна - 0. Ця оцінка додається до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність і не входить до мінімуму, необхідного для допуску до підсумкового модульного контролю.

Модуль 3.

Максимальний бал за семінарське заняття у модулі - 36 (вираховується шляхом поділу 120 балів на 3 семінарських занять у даному модулі без врахування індивідуальної роботи: (120-12):3=36)

Мінімальний позитивний бал за семінарське заняття - 18 (вираховується з розрахунку не менше 50% від максимального балу за семінарське заняття у модулі і в залежності від того, як це визначеною типовою навчальною програмою дисципліни).

Студент на семінарському занятті може бути оцінений в залежності від рівня показаних ним знань від 0 до 36 балів за дане заняття.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля - 120 (вираховується шляхом множення максимального балу за семінарське заняття, на кількість тем семінарських занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу студента: 36х3+12=120).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для допуску до підсумкового модульного контролю - 54 (вираховується шляхом множення мінімального позитивного балу за семінарське заняття на кількість тем семінарських занять у модулі: 18х3=54).

Оцінювання індивідуальної роботи студентів. Бали за індивідуальну роботу студентові нараховуються лише за успішне її виконання і захист. Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу становить 12, мінімальна - 0. Ця оцінка додається до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність і не входить до мінімуму, необхідного для допуску до підсумкового модульного контролю.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>