Полная версия

Главная arrow Медицина arrow Акушерство і гінекологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Розділ 2. Організація акушерської та перинатальної допомоги

Надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги вагітним жінкам, роділлям, породіллям, догляд за здоровими новонародженими, надання допомоги недоношеним та хворим новонародженим -- основні завдання акушерства та перинатології.

Для надання цієї допомоги в Україні існують пологові будинки, які можуть бути як самостійними закладами, так і входити до складу багатопрофільних міських лікарень. У центральних районних лікарнях така допомога надається у пологових відділеннях.

Організація роботи жіночої консультації

Амбулаторна допомога вагітним жінкам надається дільничним гінекологом у жіночих консультаціях. Жіноча консультація є передовою ланкою служби і основні завдання її такі:

 • -- диспансеризація вагітних жінок з виділенням груп ризику;
 • -- профілактика і раннє виявлення ускладнень вагітності, екстрагенітальних та післяродових ускладнень;
 • -- надання гінекологічної допомоги;
 • -- здійснення заходів з планування сім'ї;
 • -- виявлення передракових захворювань у жінок;
 • -- організація профілактичних оглядів та диспансеризація гінекологічних хворих;
 • -- проведення санітарно-освітньої роботи.

В останні роки з метою інтеграції акушерсько-гінекологічної допомоги із загальнолікувальною мережею створюються об'єднані акушерсько-терапевтично-педіатричні комплекси. Їхньою метою є всебічна допомога жінкам. Завдяки створенню цих комплексів здійснюється безперервність допомоги вагітним та новонародженим, підготовка дівчаток до материнства, виявлення і лікування екстрагенітальної патології у вагітних, підготовка їх до розродження. В межах такого комплексу можна більш раціонально використовувати лабораторні методи діагностики, консультації спеціалістів для обстеження вагітних жінок, а також техніку і апаратуру.

Диспансеризація вагітних розпочинається із виявлення вагітності і взяття жінки на облік. Дуже важливо, щоб вагітна була поставлена на облік і обстежена до 12-ти тижнів вагітності. При цьому з'ясовують дані загального та акушерського анамнезу, умови життя та роботи, наявність чи відсутність професійно шкідливих факторів, що можуть негативно вплинути на розвиток плоду та перебіг вагітності. Потім лікар проводить детальне акушерське дослідження, виявляє наявність вагітності та її термін, визначає передбачуваний термін пологів, а також об'єктивне обстеження систем і органів.

Акушерка проводить вимірювання зросту, артеріального тиску на обох руках, зважування вагітної. Окрім цього роблять обстеження на СПІД, сифіліс, вірусний гепатит. Визначають групу крові, резус-фактор, а також біохімічні показники крові: цукор, загальний білок, білірубін, а при необхідності -- трансамінази, креатинін та деякі інші показники. Проводять загальний клінічний аналіз крові та сечі, дослідження мазків із цервікального каналу, піхви та уретри на наявність гонококів, трихомонад та інших збудників, уточнюють ступінь чистоти вагіни, із носоглотки беруть мазки для виділення золотистого стафілококу. Вагітну обстежують терапевт, стоматолог, отоларинголог, а при потребі й інші спеціалісти. Під час першого відвідування всі дані, що отримані при обстеженні жінки, заносяться в індивідуальну карту вагітної та породіллі. Відвідування лікаря при нормальному протіканні вагітності має бути таким: відвідування -- через 7-8 днів для підведення підсумків аналізів і заключень консультантів, потім у першій половині вагітності -- 1 раз на місяць, у другій -- 2 рази на місяць, а з 32 тижнів вагітності -- 3-4 рази на місяць.

Таким чином, оптимальна кількість відвідувань -- 14-16 протягом усієї вагітності.

Під час кожного повторного відвідування проводиться загальне і акушерське обстеження (висота дна матки, обвід живота, положення, передлежання плода, серцебиття), вимірюється артеріальний тиск, визначається наявність чи відсутність набряків, проводиться зважування вагітної для визначення прихованих набряків. Загальний аналіз крові проводиться 3-4 рази, аналіз сечі -- при кожному відвідуванні (у сечі необхідно визначити наявність білка, цукру, відносну щільність). Реакція Вассермана проводиться двічі -- при взятті на облік і в другій половині -- перед наданням дородової відпустки.

Дуже важливо, щоб лікар своєчасно виявляв групи підвищеного ризику і проводив диференційоване диспансерне спостереження за вагітними в цих групах.

Під час відвідування лікаря вагітна жінка повинна отримати чітку інформацію про шкідливий вплив на організм плоду наркотиків, нікотину, алкоголю, медикаментів, що мають те-ратогенну дію. Згідно законодавства, жінок, які працюють на виробництві, де є професійно-шкідливі фактори (смоли, пестициди, гумовий клей і ін.), переводять на іншу роботу із збереженням середньомісячного заробітку. Всі вагітні мають право на звільнення від нічних змін, відряджень.

У 30 тижнів вагітним жінкам надається відпустка по вагітності та пологах на 112 днів. При виявленні відхилень від нормального перебігу вагітності жінки направляються в стаціонар, а в групах підвищеного ризику проводиться планова госпіталізація в різні терміни (у залежності від патології, з приводу якої вагітна спостерігається саме в цій групі). Всі дані про перебіг вагітності заносяться в обмінну карту вагітної, з якою вона поступає в стаціонар. Дані стаціонару (відділення патології чи пологового відділення) теж заносяться в цю карту і передаються в жіночу консультацію. Таким чином забезпечується безперервність спостереження за вагітною та породіллею.

Важливим розділом роботи жіночої консультації є фізіопсихопрофілактична підготовка вагітної до родів, яка проводиться акушерами, педіатрами і, бажано, психологом.

Разом з лікарем на дільниці працює медична сестра або акушерка.

До її обов'язків входить:

 • 1. Готувати інструментарій для проведення прийому.
 • 2. Зважувати вагітну, вимірювати артеріальний тиск.
 • 3. Допомагати лікареві при огляді жінки.
 • 4. Брати мазки на різні види досліджень.
 • 5. Виписувати направлення на аналізи, консультації спеціалістів.
 • 6. Виконувати призначення лікаря.
 • 7. Здійснювати патронаж вагітних та породіль, диспансерних хворих.
 • 8. Брати участь в онкопрофоглядах.
 • 9. Вести документацію по диспансеризації хворих.
 • 10. Проводити санітарно-освітню роботу.

Після пологів акушерка чи медсестра відвідує породіллю в перші 10 днів, передусім жінок з ускладненим перебігом пологів, екстрагенітальною патологією, а також тих, які не з'являються повторно у встановлений термін. Породілля відвідує лікаря двічі -- через 10 днів після виписки із пологового будинку і через 6-8 тижнів. Після завершення вагітності та післяпологового періоду жінка знімається з диспансерного обліку.

Основними показниками роботи консультації стосовно обслуговування вагітних є рівень материнської та перинатальної смертності, відсоток невиношування, наявність пізніх гестозів, особливо важких форм, а також співвідношення між кількістю пологів та абортів.

 
Перейти к загрузке файла
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>